CAREER

JBE มีความภาคภูมิใจในพันธกิจองค์กรของเราที่ว่า "เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า เพื่อนำสิ่งดีๆให้สังคม เพื่อนมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ผ่านองค์กรแห่งความเป็นเลิศ" ซึ่งเราได้ยึดถือปฏิบัติกันอย่างมุ่งมั่น เพื่อมุ่งสู่การเติบโต และความสำเร็จอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

เพื่อตอบรับกับธุรกิจที่กำลังเติบโต และการขยายงานเพิ่มเติม ทาง JBE ต้องการบุคลากรจำนวนมากเพื่อร่วมงานสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนไปพร้อมกับเรา ในตำแหน่งงานในส่วนงานต่างๆทั้งในส่วนสำนักงานใหญ่ย่านสาทร กรุงเทพฯ และส่วนโรงงาน ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

เราจึงขอเชิญท่านที่สนใจต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้าง "คุณค่า" ให้กับสังคม เพื่อนมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ในทุกกิจกรรมการทำงานได้เข้ามาแบ่งปันความรู้สึกดีๆร่วมกันที่ JBE - องค์กรแห่งความเป็นเลิศ  

You're invited to apply for being a crucial part of creating value through JBE - an Organization of Excellence to enrich society, people and the environment. We are now seeking for candidates to join our value-creating team both at our Head Office in South Sathorn, Bangkok and at Manufacturing Site at Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong.
 

CLICK HERE TO APPLY!  -  คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนสมัครงาน

 

                                                                                                                 

  สวัสดิการพนักงาน
  ● กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , กองทุนประกันสังคม , กองทุนเงินทดแทน
  ● เงินช่วยค่าเช่าบ้าน , ค่าเบี้ยเลี้ยงทำงาน (กรณีปฏิบัติงานประจำระยอง)
  ● ประกันสุขภาพ , ทันตกรรม
  ● ประกันชีวิต , ประกันอุบัติเหตุ , ประกันทุพพลภาพ
  ● ตรวจสุขภาพประจำปี
  ● เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
  อื่นๆ
  ● Family Day & Sport Day
  ● Club Activities เช่น ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมโดยไม่ถือเป็นวันลา
  ● วันหยุดประจำสัปดาห์ เสาร์ อาทิตย์  (สำนักงาน)
  ● วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ขึ้นอยู่กับอายุงาน)

   


  หากคุณมองหาความท้าทายในการทำงาน ส่งประวัติส่วนตัว (resume) พร้อมระบุเงินเดือนที่คาดหวัง และเอกสารหลักฐานประกอบประวัติของท่านมาที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

  หรือ ส่วนทรัพยากรบุคคล :

  สำนักงานใหญ่ : 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  โรงงานระยอง : 8/1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-สอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
  โทร.090-896-6247, 093-138-8658

  If you are looking for the challenging career opportunities, please submit your detailed resume with expected salary, recent photo & transcript to:

  Human Resources Division
  JSR BST Elastomer Co., Ltd.
  Head Office : 10th Floor, 175 Sathorn City Tower, South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
  Tel : 0 2679 6644 ext. 8222 ,  093-138-8658
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

  CONTACT DETAILS

  JSR BST Elastomer Co.,Ltd. 
  175 Sathorn City Tower 10th Fl. South Sathorn Road, 
  Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, Thailand 10120

  Tel: +662-679-6644
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Scroll to Top